Η σημαντική συμβολή των Risk Managers στη διαχείριση της πανδημίας.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ / Προς άμεση δημοσίευση

Η σημαντική συμβολή των Risk Managers στη διαχείριση της πανδημίας.

Τις δύσκολες αυτές ώρες, ως επαγγελματίες αλλά και ως πολίτες του κόσμου, αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε και να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους αυτούς που μάχονται στην πρώτη γραμμή για να σώσουν όσες περισσότερες ζωές μπορούν από τη μάστιγα της πανδημίας. Εξίσου σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος αυτών στον κρατικό μηχανισμό που εισηγούνται τα πλάνα δράσεων για τη κρίση ή και λαμβάνουν αποφάσεις για την ομαλή λειτουργία των υποδομών και της αγοράς.

Στην επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στον κρατικό μηχανισμό, είτε σε περιόδους κρίσης όπως σήμερα είτε κανονικότητας, η απρόσκοπτη συνέχιση εργασιών, η συμμόρφωση με τους θεσμοθετημένους κανόνες, η προστασία από κινδύνους  πιστωτικούς, οικονομικούς, στρατηγικούς,  κυβερνητικούς,  περιβαλλοντολογικούς αλλά και η  προστασία των εργαζομένων, αποτελούν αντικείμενο καθημερινής εργασίας των στελεχών διαχείρισης κινδύνων, των Risk Managers. Κατά ‘μόνας’ ή ως ομάδα, με επίσημο ‘τίτλο’ ή χωρίς, αυτά τα στελέχη ευθύνονται για την ομαλότητα και τη συνέχιση των εργασιών των οργανισμών σήμερα.

Από τις επιχειρήσεις που δεν διέκοψαν τη λειτουργία τους, κάποιοι μπορούν να θεωρούν ‘φυσιολογικό’ το ότι ξαφνικά εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ελληνικές και πολυεθνικές, μικρές ή μεγάλες, προϊόντων ή υπηρεσιών, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, με το προσωπικό τους, στο σύνολο ή μερικώς, να δουλεύει από το σπίτι. Φυσιολογικό να υιοθετούνται από την αγορά νέοι κανόνες λειτουργίας σε μια νύχτα. Φυσιολογικό να υιοθετούνται νέα τεχνολογικά μέσα που ‘μεταμορφώνουν’ επικοινωνίες, διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Όχι, δεν είναι business as usual. Είναι Crisis Management.

Η προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων ανήκει στον Risk Manager ή την ομάδα διαχείρισης κινδύνων ή κρίσεων. Σε μεγάλο βαθμό οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες άλλες με μικρότερο και άλλες με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) / “Hellenic Association of Risk Managers” (H.A.RI.MA.), εκφράζει την αμέριστη στήριξή του και συγχαίρει τα μέλη του αλλά και όλους τους επαγγελματίες στην διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την προετοιμασία, την ετοιμότητα, τον συντονισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών διαχείριση της πολυεπίπεδης κρίσης που επιφέρει η πανδημία COVID -19.


Email

Related Articles