Αίτηση Εγγραφής

 

αποδέχομαι το Καταστατικό του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ., τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων του, καθώς και ότι θα συμπράττω ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών και των αποφάσεών του.
θα ενημερώνω τον ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση.
συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων από τον ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, τη συμμετοχή μου σε έρευνες και οτιδήποτε άλλο αφορά του σκοπούς του Συνδέσμου.
συγκατατίθεμαι στην διαβίβαση των ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών μου στοιχείων στα λοιπά μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. για λόγους επικοινωνίας.

Η αξιολόγηση κάθε αίτησης εγγραφής γίνεται από το ΔΣ και στη συνέχεια λαμβάνετε e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.