Γιατί ιδρύουμε Σύνδεσμο στην Ελλάδα και δεν γινόμαστε απλά ένα chapter κάποιου association του εξωτερικού? Γιατί ένας Risk Officer να γίνει μέλος του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. και να μην γίνει απλά μέλος ενός association του εξωτερικού?

Η δημιουργία του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. (Hellenic Association of Risk Managers – www.harima.gr) στην Ελλάδα είναι μια συνειδητή απόφαση αλλά και επιλογή ! Συγκριτικά με άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός association ή society ή chapter που απλά εκπροσωπεί ένα association του εξωτερικού, είναι ο δύσκολος δρόμος, ο πιο κοπιαστικός για να πετύχεις όμως ένα αποτέλεσμα με ουσιαστικό όφελος για τα μέλη, την κοινωνία και την Πολιτεία.

Ας προσπαθήσουμε όμως να αξιολογήσουμε τα δεδομένα με την πραγματική τους υπόσταση. Στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Η.Π.Α. έχουν αναπτυχθεί από πολύ νωρίς δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων αρχικά μέσω των θεσμικών οργάνων της κεφαλαιαγοράς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (market & financial risks) και μετέπειτα από την πολυεθνική παρουσία των επιχειρησιακών τους ομίλων (operational risks). Πιο πρόσφατα, μέρος των προτάσεων ανθρωπιστικών και κοινωνικών φορέων υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις, φτάνοντας σήμερα σε κατηγορίες κινδύνου όπως Data protection, Cyber security, Sustainability κ.α. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι, η Ευρώπη, η Αγγλία (τώρα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά!) αλλά πολύ περισσότερο οι Η.Π.Α. έχουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων.
Αυτή η σημαντική εμπειρία αποτυπώνεται και μέσω των συνδέσμων στελεχών που δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν παράλληλα, κυρίως αναπτύσσοντας το networking, δομώντας εκπαιδευτικά προγράμματα, διοργανώνοντας global conferences και επεκτείνοντας την παρουσία τους εκτός συνόρων εκμεταλλευόμενοι το διαδίκτυο και την τεχνολογία. Έτσι, δημιουργήθηκαν ‘παγκόσμια’ associations με δυνατά brand names αναγνωρίσιμα από την πλειονότητα της αγοράς, που σε αρκετές περιπτώσεις θέτει ως ‘προϋπόθεση’ την απόκτηση των εκπαιδευτικών τους τίτλων για την απόδειξη των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών.
Image
Με μια πρώτη ματιά λοιπόν, για τη δημιουργία ενός τοπικού Συνδέσμου στελεχών διαχείρισης κινδύνων θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχει να προσθέσει ιδιαίτερη αξία στα μέλη του. Ποια είναι λοιπόν τα οφέλη που έχουν τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. έναντι της επιλογής να γίνουν μέλος ενός global association μέσω τοπικού chapter ή ακόμα και απ’ ευθείας?
  • Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. λειτουργεί ως συλλογικό όργανο των στελεχών διαχείρισης κινδύνων, ‘λεπτομέρεια’ που αποτελεί θεμελιώδη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προάσπιση της επαγγελματικής υπόστασης του Risk Officer ανεξαρτήτως function και industry και η εκπροσώπησή του στην αγορά και την Πολιτεία, με τρόπους που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ‘θεσμικού ρόλου’
  • Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. λειτουργεί με αρμόδιες Επιτροπές που καλύπτουν σχεδόν το 100% των διαφοροποιημένων εργασιών ενός Risk Officer ανεξαρτήτως function και industry, περιλαμβάνοντας ζωτικούς χώρους πλέον του χρηματοπιστωτικού
  • Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. μέσα από τις Επιτροπές ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα, τη συλλογικότητα και τη πρωτοβουλία των στελεχών σε μια αγορά που θα πρέπει σταδιακά να διαμορφώνουν θέσεις, πλαίσια και κανόνες
  • Η βαρύτητα που δίνουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα associations του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στην Ελλάδα έχουμε τις γνώσεις για να υλοποιήσουμε αντίστοιχα προγράμματα; Και βέβαια τις έχουμε! Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. ετοιμάζει συνεργασίες με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς καθηγητές με παγκόσμια εκπαιδευτική δράση που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών ενός σύγχρονου Risk Officer.
  • Μπορεί ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. να παρακολουθεί αποτελεσματικά και να ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς στη διαχείριση κινδύνων; Οι Επιτροπές του Συνδέσμου λειτουργούν ως εξειδικευμένοι πυλώνες γνώσης και ενημέρωσης, οι οποίοι αξιολογούν την εφαρμογή των νέων τάσεων στην αγορά μας, βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα και ανά περίπτωση σχεδιάζουν ενημερωτικές, εκπαιδευτικές & άλλες δράσεις.   

Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. εμπιστεύεται την Ελλάδα του σήμερα, τους καταξιωμένους Risk Officers και τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές που επενδύουν εμπράκτως στην διαρκή ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις.

Σίγουρα η εμπιστοσύνη της αγοράς δεν χτίζεται σε μια μέρα αλλά δεσμευόμαστε ότι σταδιακά ο Σύνδεσμος θα αποκτήσει τον ρόλο που του αξίζει σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.