ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2019, ιδρύεται ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) μια πρωτοβουλία ομάδας Ανωτάτων Στελεχών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κινδύνων.

Image