Οι κατηγορίες μελών διακρίνονται στις παρακάτω
Τακτικά Μέλη
Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες με αντικείμενο το Risk Management, και δυνατότητα εκλέγειν & εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου  
 
Ετήσια Συνδρομή: 120€