Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. νέο μέλος, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (FERMA)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

O ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. νέο μέλος,
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (FERMA)

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ και Director ICAP Risk Training Institute, κ. Νικόλας Γκουζέλος, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ανακοινώνουν σε όλα σε όλα τα στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Managers) ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων από τις 28/5/2020 είναι και επισήμως μέλος της Federation of European Risk Managers Associations (FERMA) / Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Ως συλλογικό όργανο, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση και αποτελεί επιβράβευση των μέχρι σήμερα ενεργειών του Συνδέσμου μας αλλά και την υποβολή του πλάνου ενεργειών για τα επόμενα χρόνια. Με τη FERMA αποκτάμε ευρωπαϊκή οντότητα και πρόσβαση σε σύγχρονη γνώση. τεχνολογία, εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές αντιμετώπισης κινδύνων από συναδέλφους του εξωτερικού.

Αυτή η διάκριση όμως μας δημιουργεί και επιπλέον ευθύνες. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προγραμματισμένες δράσεις μας που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη των καταστατικών μας στόχων.

Συνοπτικά, οι 3 σημαντικοί πυλώνες που θα εργαστούμε είναι:

  • Στελέχωση των Επιτροπών μας
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση
  • Επαγγελματική Πιστοποίηση

Ιδιαίτερα για την στελέχωση των Επιτροπών μας, πέρα των προσπαθειών των μελών του Δ.Σ. και την εθελοντική ενασχόληση των μελών μας, για να παράγουμε το απαιτούμενο έργο,

ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ Risk Managers, ανά Κλάδο και ανά Λειτουργία απασχόλησης:

Ανά Κλάδο

Ανά Λειτουργία

Banking & Investments

Credit

Energy

Finance

Insurance

Governance, Risk & Compliance (GRC)

Agro

Data & Cyber

Maritime

Strategy

HO.RE.CA

Commercial

Public / Semi Public Sector

Procurement & Supply Chain

Retail

People

Manufacturing

Facility

Services

 

Healthcare

 

SMEs

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας www.harima.gr


Email

Related Articles