ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μέσω του www.harima.gr ο καταναλωτής μπορεί να γίνει Μέλος στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων καταβάλλοντας την αντίστοιχη ετήσια συνδρομή,  μπορεί να συμμετάσχει στις Εκπαιδευτικές δράσεις του Συνδέσμου καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόστος και τέλος μπορεί να συμμετάσχει σε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες δράσεις του Συνδέσμου καταβάλλοντας το αντίστοιχος κόστος.

Δοθέντος ότι πρόκειται αποκλειστικά για υπηρεσίες, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Δεν προβλέπεται ακύρωση και επιστροφή χρημάτων από μέρος του Συνδέσμου για τις περιπτώσεις που η αγορά αφορά ετήσια συνδρομή Μέλους καθώς και συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες δράσεις του Συνδέσμου εκτός από Εκπαιδευτικές.

Ακύρωση συμμετοχής σε Εκπαιδευτικές δράσεις του Συνδέσμου

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής μετά την αγορά της συμμετοχής σε εκπαιδευτική δράση επιθυμεί την ακύρωση και επιστροφή χρημάτων, αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης μελών subscriptions@harima.gr  και να αποστείλει ένα σχετικό email στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της εκπαιδευτικής δράσης καθώς και τον λόγο ακύρωσης.  Από τον Σύνδεσμο προβλέπεται:

  • επιστροφή 100 % των χρημάτων εάν η γραπτή ενημέρωση (email) για την ακύρωση γίνει 30 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης.

  • επιστροφή 70 % των χρημάτων εάν η γραπτή ενημέρωση (email) για την ακύρωση γίνει 15 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης.

  • επιστροφή 50 % των χρημάτων εάν η γραπτή ενημέρωση (email) για την ακύρωση γίνει 5 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης.

Στην συνέχεια ο καταναλωτής θα λάβει email επιβεβαίωσης ότι η επιστροφή των χρημάτων θεωρείται έγκυρη.  Η διαδικασία επιστροφής μπορεί να διαρκέσει έως και 30 ημέρες και ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων θα είναι ο ίδιος με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων για την συμμετοχή.  Εάν το ποσό επιστροφής είναι λανθασμένο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το subscriptions@harima.gr και θα φροντίσουμε το συντομότερο για την επίλυση του.