Οι συνεργασίες του Συνδέσμου με άλλους φορείς, ιδρύματα, την Πολιτεία αλλά και την αγορά θα επιτυγχάνεται μέσω των Επιτροπών αλλά και πρωτοβουλιών του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την αναγνώριση, ανάπτυξη και θεσμοθέτηση των εργασιών των μελών του.