Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) αποτελείται από τους:
Image
Νικόλα Γκουζέλο

Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
Διευθ. Σύμβουλος - IB.HS Α.Ε.
Διευθυντής - ICAP Risk Training Institute

Image
Παναγιώτη Γερόλυμο

Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ
Εταίρος δικηγορικής εταιρείας
Α Γ Π Συνεργάτες

Image
Γιώργο Χλωμούδη

Ταμίας ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
Γενικός Διευθυντής
Comply.Data Α.Ε.

Image
Ιωάννη Σώρρο

Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Image
Παναγιώτη Αρτίκη

Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Image
Μιχάλη Σαμωνά

Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
Οικονομικός Διευθυντής
Ομίλος ΣΙΔΜΑ


Image
Ευθύμιο Λατσούδη

Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
Εταίρος δικηγορικής εταιρείας, L+A