Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: Q&A session με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου

 

 

η Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00-19:00, ο ΣΕΒ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) διοργανώνουν ψηφιακή συνάντηση εργασίας με θέμα την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Greece) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑΣΥΣΔΙΚ).

Στη συνάντηση εργασίας η αρμόδια Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, κ. Αναστασία Στάμου και ο Προέδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα απαντήσουν σε στοχευμένες ερωτήσεις που θα τους τεθούν, με στόχο την αποσαφήνιση ζητημάτων που άπτονται της πρακτικής εφαρμογής του πλαισίου αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κ. Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director, Controlling, Planning and Corporate Governance του Ομίλου Fourlis και Μέλος της Ομάδας Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 


Email

Related Articles